İSG Çevre Politikamız

– İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Konuları ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak ve bunu şirket kültürünün parçası haline getirerek sürekli geliştirmeyi,
– Sistematik bir yaklaşımla kuruluşta, İSG ile ilgili tehlikeleri belirleyerek, kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önleyici tedbirleri almayı,
– Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasının, öncelikli amacımız olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmak ve geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,
– Müşteri enerji çözümlerimizi en faydalı olacak şekilde ve çevreye duyarlı olarak sunmayı,
– Çevreye duyarlı ürün ve hizmetlerin geliştirmeyi,
– Çevre ve İSG sorunları konusunda hassas olarak yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi,
– Çevre ve İSG yönetmeliklerine koşulsuz ve istekli uygunluk sağlamayı,
– Çevre konusunda, çalışanlar ve müşteriler ile farkındalık yaratıp çevre dostu bakışını yaymayı,
– Konumuz ile alakalı tüm iş süreçlerimizde çevresel etkileri kesinlikle dikkate almayı,
– Çalışmalarımızda olabilecek her türlü çevre kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını,
– Tüm bölümlerimizin, işleyişlerinde çevre ve İSG faktörlerini dikkate almasını,
– Atıkları, çevreye en az etki edecek şekilde azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
– Enerji ve su gibi doğal kaynaklarımızı koruma çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
– Geri dönüşüm politikasının esas alınma faaliyetlerinin yapılmasını,
– Çevreye duyarlı çalışma sistemimiz ile tedarik edilen ürünlerin çevreye etkilerinin ayrıntılı sorgulanmasını,
– İSG ve Çevre Yönetim Sistemlerini takip edilerek sürekli gelişimini sağlamayı,
– SERVO-MATİK Elektronik Sistemler, tüm çalışma süreçlerinde ve her bölümünde saydığımız konu başlıkları ile çevre ve İSG konularında verdiği sözleri tutmayı taahhüt eder.
.

İLETİŞİM